მუზეუმები

 

ისტორიული (მხარეთმცოდნეობის) მუზეუმები

საქართველის ეროვნული მუზეუმი. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა)

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. თბილისის არქეოლოგიური საცავი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი

ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფულის მუზეუმი

დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი

მირზა-ფათალი ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი

კინოს ისტორიის მუზეუმი

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოფიზიკურ მეცნიერებათა ისტორიის მუზეუმი

მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი

თბილისის I საჯარო სკოლის მუზეუმი

გურამ რჩეულიშვილის მუზეუმი (თბილისის 30- საჯარო სკოლა)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიის მუზეუმი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ემიგრაციის მუზეუმი

აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი

ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი

ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი

იოსებ სტალინის სახლ-მუზეუმი

მაჭახელას ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

ახალშენის მუზეუმი

მეჯინისწყლის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

შუახევის ეთნოგრაფიული მუზეუმი

სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის ციხე-მუზეუმი

კვიახიძეების ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

ხულოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

თხილვანის ეთნოგრაფიული მუზეუმი

ქედის ისტორიული მუზეუმი

ოზურგეთის ისტორიული მუზეუმი

ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ჩოხატაურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ლანჩხუთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ქუთაისის სპორტის მუზეუმი

ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი

გიორგი ახვლედიანის სახელობის წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ჭიათურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ხონის ისტორიული მუზეუმი

ზესტაფონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ხარაგაულის ისტორიული მუზეუმი

სოფლის ისტორიის მუზეუმი

დიდი მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი

თელავის ისტორიული მუზეუმი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

ახმეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

დედოფლისწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

სერგი მაკალათიას სახელობის გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი

დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

თიანეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

კორშას ეთნოგრაფიული მუზეუმი

ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ლადო მუსელიანის სახელობის ლენტეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ვარლამ მახარობლიძის სახელობის ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

ფუსტელთა სკოლა- მუზეუმი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმი

ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი

ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ახა